Ogólne

Forum Pomocy Retrieverom Złoty Pies udziela wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym i chorym psom, a w szczególności wszystkim retrieverom.  Współpracujemy ze wszystkimi miłośnikami i właścicielami retrieverów, oraz z innymi organizacjami i fundacjami, zgodnie z zasadą, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Mamy nadzieję i gorąco wierzymy, że Nasze Forum Pomocy Retrieverom Złoty Pies stanie się centrum kontaktowym ułatwiającym szybki przepływ informacji pomiędzy wolontariuszami rożnych organizacji.

Naszą misją jest ratowanie retrieverów w potrzebie, którą realizujemy poprzez:

•pomoc w adopcjach psów

•sponsoring poszczególnych psów

•współpracę ze schroniskami dla bezdomnych psów

•współpracę z lecznicami weterynaryjnymi

•wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych, reklamowych, szkoleniowych

•współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz psów

•zamieszczanie ogłoszeń o psach zaginionych i znalezionych

Nasza działalność jest całkowicie charytatywna, na bazie środków własnych i kosztem prywatnego czasu.

Wszystko co robimy – robimy w dobrej wierze i z miłości do psów.